8 Jenis Kucing Tanpa Bulu yang Belum Pernah Kamu Ketahui

Jenis-jenis kucing peliharaan di dunia ini mempunyai jumlah yang sangat banyak. Ada yang mempunyai bulu panjang, bulu pendek, dan bahkan tidak mempunyai bulu. Kucing-kucing yang mempunyai bulu panjang dan bulu pendek sudah sangat terkenal di kalangan para pecinta kucing Indonesia, Namun kucing yang tidak mempunyai bulu masih asing bagi para pecinta kucing Indonesia. Berikut beberapa kucing tanpa bulu yang mungkin membuat kamu tertarik untuk memeliharanya.

Read more