Kisah Nabi Nuh AS dan Bahtera Kapal

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): “Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih” (QS Nuh [71] : 1)

Kapal pertama yang dibuat di Bumi adalah kapal milik Nabi Nuh. Siapa yang tidak mengetahui sejarah tersebut. Bahkan kalau teman-teman pernah datang ke Jawa Timur Park 1, di sana terdapat replika kapal Nabi Nuh. Tahu seperti apa kapal tersebut dan apa saja yang dimuat di dalamnya.

Read more